Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Villkorad subvention för Votrient (pazopanib)

Villkorad subvention för Votrient (pazopanib)

Publicerat 2011-01-04

Votrient (pazopanib), ett medel för behandling av njurcellscancer, ingår i högkostnadsskyddet sedan den 11 december 2010, meddelar Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV.

Det finns ett behov av fler behandlingsalternativ. Votrient är dessutom billigare än befintliga behandlingsalternativ, anför verket.

I beslutet formuleras dock ett villkor. Det pågår en direkt jämförande studie mellan Votrient och annan aktiv behandling, men sådana jämförelsedata saknas alltså idag. Därför är osäkerheten om kostnadseffektiviteten stor.

När den direkt jämförande studien är avslutad måste företaget visa att Votrient är kostnadseffektivt i förhållande till annan VEGFR-hämmare, slår TLV fast.

David Finer

Källa:

Senast ändrad