Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vissa teststickor för patienter med diabetes utgår ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2011

Vissa teststickor för patienter med diabetes utgår ur läkemedelsförmånen 1 oktober 2011

Publicerat 2011-06-29

TLV har efter genomgång beslutat vilka teststickor för patienter med diabetes mellitus som ska ingå i läkemedelsförmånen. Många av de teststickor som ingår nu kommer inte att subventioneras från och med oktober 2011. Förändringen gäller bara vid förskrivning på hjälpmedelskort för expedition på apotek. Landstingen kan fortfarande upphandla teststickor och tillhandahålla dem kostnadsfritt oberoende av om de ingår i läkemedelsförmånen eller inte. [1]

Bakgrunden till översynen har bland annat varit att teststickor upphandlas av landstingen till ett betydligt lägre pris än det som gäller inom läkemedelsförmånen, vilket talar för att stickorna då har haft ett för högt pris. Företagen har inte heller kunnat styrka att teststickorna har varit kostnadseffektiva till det pris de har haft inom läkemedelsförmånen. Beroende på typ och förpackningsstorlek har TLV satt takpris för de teststickor som kommer ingå i läkemedelsförmånen. TLV accepterar en viss prisvariation. [1] TLV har även beaktat synskadades behov. Teststickor som används till glukosmätare med talfunktion subventioneras fortfarande för synskadade även då priserna överstiger det satta takpriset. [2,3].

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar

Senast ändrad