Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Användningen av antibiotika ner 9 procent bland barn

Användningen av antibiotika ner 9 procent bland barn

Publicerat 2012-02-07

År 2011 minskade förskrivningen av antibiotika i Sverige med 1,3 procent, bland barn 0-6 år med 9,2 procent. Sista kvartalet ökade dock användningen, troligen på grund av mykoplasmainfektioner. Det visar statistik från Smittskyddsinstitutet (SMI).

Ökningen sista kvartalet gäller framför allt antibiotika som används vid mykoplasmainfektioner, preparaten doxycyklin och makrolider. Största ökningen sågs i åldrarna 7-19 år, där förskrivningen av dessa preparat ökade med 52,3 procent sista kvartalet 2011 jämfört med motsvarade period 2010.

– Vi har haft en ökad förekomst av mykoplasma den senaste tiden som skulle kunna förklara en del av den ökade antibiotikaförbrukningen sista kvartalet. Samtidigt ska man komma ihåg att de flesta mykoplasmainfektioner ger lindriga luftvägsinfektioner och då behövs inte antibiotika, säger Christer Norman, allmänläkare vid SMI i ett pressmeddelande.

Barn och äldre får mest

Närmare nio av tio antibiotikarecept till barn är luftvägsantibiotika, och det är där den största minskningen skett. Fortfarande är det dock barn och äldre som får mest antibiotika.

– Landstingen arbetar aktivt med olika insatser för att minska onödig antibiotikaförskrivning, bland annat vid självläkande luftvägsinfektioner. Det är positivt att insatserna verkar ge resultat. Det finns rekommendationer om antibiotikabehandling för de flesta vanliga infektioner i öppenvården. Följsamheten till dessa rekommendationer behöver bli bättre. Därför har SMI genomfört intervjuer med allmänläkare om deras användning av behandlingsrekommendationer, säger Anders Ternhag, överläkare vid SMI i ett pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1. Smittskyddsinstiutet. Mykoplasma bröt sannolikt positiv antibiotikatrend. Pressmeddelande 2011-02-01
  2. Smittskyddsinstitutet. Statistik Antibiotikaförsäljning: Kvartalsrapport

Senast ändrad