Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Årets antibiotikakampanj igång

Publicerat 2012-08-20

Kampanjen Mindre antibiotika – mer av eget försvar pågår under fyra veckor, med start den 13 augusti.

Målet med kampanjen är att minska överförskrivningen av antibiotika. Många lindriga bakteriella infektioner läker ut av sig själva utan antibiotika. Kampanjmaterialet kan användas som stöd vid patientmötet och finns på Uppdragsguiden.

Kampanjen har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enheter Strama, Vårdguiden och kommunikationsenheten.

Senast ändrad