Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Betametason injektionsvätska på licens

Betametason injektionsvätska på licens

Publicerat 2012-06-01

På grund av produktionsproblem är det brist på Betapred för injektion under juni månad. Nu finns ett licenspreparat med betametason för injektion tillgängligt. Produkten kommer enligt det svenska ombudet att finnas på lager hos läkemedelsgrossist från den 4 juni 2012.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Betametasone L.F.M. 4 mg/ml
Läkemedelsform: injektionslösning
Läkemedelsstyrka: 4 mg/ml, 3x1 ml ampuller
Tillverkare/ombud: LFM (Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.)

Andra tänkbara alternativ beroende på användningsområde är dexametason för injektion (på licens), metylprednisolon för injektion och hydrokortison för injektion (se Fass).

Om peroral behandling är möjlig finns peroralt betametason (Betapred) eller dexametason oral lösning (Dexametason Rosemont, från den 11 juni).

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Tillfällig brist på Betapred injektionsvätska. Nyhet 2012-05-29
  2. Läkemedelsverket. Licensförskrivning

Senast ändrad