Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Cymbalta kvar i förmånen med begränsning

Cymbalta kvar i förmånen med begränsning

Publicerat 2012-05-08

Cymbalta (duloxetin) är efter en ny TLV-genomgång fortsatt subventionerat som tidigast tredjehandsalternativ vid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom. En TLV-analys visar att Stockholm tillhör landstingen med lägst följsamhet till begränsningen.

I samband med en omprövning under 2010 begränsade TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) subventionen av Cymbalta. Myndigheten betonar nu begränsningens villkor ännu tydligare. Efter myndighetens nya omprövning av Cymbalta har priset för läkemedlet sänkts med omkring 5,5 procent, men det är fortfarande tio gånger dyrare än alternativen. Därför är det viktigt att begränsningen följs, skriver myndigheten.

Viktigt följa begränsningen

Förslaget att ändå fortsatt tillåta Cymbalta inom subventionen grundar sig dels på denna prissänkning, dels på att TLV fortsatt bedömer att det finns ett stort behov av sortimentsbredd inom det aktuella terapiområdet.

Begränsningen innebär fortsatt att läkemedlet endast subventioneras vid behandling av patienter med depression eller generaliserat ångest-syndrom och detta bara under två förutsättningar. Patienterna ska ha använt minst två andra antidepressiva läkemedel utan att nå behandlingsmålet, varav det ena läkemedlet ska vara generiskt venlafaxin, såvida inte särskilda skäl talar mot det.

Följsamheten kan förbättras

TLV har analyserat hur förskrivare i olika landsting följer Cymbaltas begränsning. Den högsta följsamheten till begränsningen var på landstingsnivå 72 procent under år 2011. I genomsnitt är det bara 63 procent av patienterna som för första gången sätts in på läkemedlet som får det inom begränsningen. Härav följer att ett billigare alternativ sannolikt kunde ha använts i minst nio procent av fallen.

I Stockholms läns landsting är siffrorna ännu lägre, samtidigt som antalet nyinsatta patienter inom SLL ligger långt över alla andra landsting. Den förhållandevis låga följsamheten innebär att Cymbalta ofta används på ett icke-kostnadseffektivt sätt. Därför har TLV gjort den aktuella omprövningen.

Cymbalta subventionerat vid diabetesneuropati

I samband med den förra omprövningen av Cymbalta introducerade företaget läkemedlet Ariclaim (duloxetin, som enbart används vid diabetesneuropati. Ariclaim och Cymbalta är utbytbara på apotek. När priset på Cymbalta sänks kommer Ariclaim i regel att bytas ut till Cymbalta. Detta kan försvåra kommunikationen mellan förskrivare och patient, skriver TLV. Därför kommer Cymbalta i fortsättningen att ingå i högkostnadsskyddet även för behandling av smärtsam diabetesneuropati. Beslutet träder i kraft 1 augusti 2012.

David Finer

Källa:

Senast ändrad