Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Dålig kunskap hos äldre om möjliga biverkningar

Dålig kunskap hos äldre om möjliga biverkningar

Publicerat 2012-11-09

En stor majoritet av patienterna (84 %) kände inte till vilka problem som kan uppstå för ett enda av sina läkemedel. Doktorsavhandlingen från Lunds universitet beskriver bland annat äldre patienters kunskap om sin medicinering.

Sara Modig, specialist i allmänmedicin, Tåbelunds vårdcentral i Eslöv har skrivit en avhandling om kunskap om läkemedel hos äldre och allmänläkares följsamhet till gällande riktlinjer.

En av studierna beskriver vad äldre vet om sina läkemedel. De 34 patienterna i studien var hemmaboende multisjuka, 65 år eller äldre, och hade åtta olika läkemedel i genomsnitt. Deras kognitiva förmåga var god.

Indikation känd

Kunskapen om vilka eventuella biverkningar som kan uppträda var knapphändig. De flesta (84 %) kände inte till några möjliga biverkningar av medicineringen. Det fanns en bättre kännedom om indikationen för ett visst läkemedel. Det var 71 procent av patienterna som kände till indikationen för minst 75 procent av sina läkemedel. För dem som hade fler är fem läkemedel samt för de patienter som hade dosdispenserade läkemedel var kunskapen sämre än för genomsnittet.

­­– Även om patienterna hade övervägande positiv inställning till sin medicinering, så var deras kunskap om sina mediciner begränsad och framför allt mycket dålig när det gällde eventuella risker eller biverkningar. Slutsatsen är att bättre och upprepad information om detta behövs från förskrivare, säger Sara Modig.

Information ger trygghet

Vid intervjuer med tolv liknande patienter framkom att de som litade på sin läkare eller på medicineringen och fick tillräcklig information från läkaren, alternativt visste hur de själva skulle ta reda på information kände sig trygga med behandlingen. De patienter som kände sig osäkra med informationen kunde ha bristande tillit till vården och uppleva dåliga diskussionsmöjligheter och bristande information angående medicineringen.

– Detta måste vi som förskrivare uppmärksamma och ge våra äldre tydlig och anpassad information och vara öppna och tillgängliga för frågor. Våra äldre multisjuka måste prioriteras tidsmässigt! Det var också många som var nöjda och trygga med informationen given i rätt mängd, vid rätt tidpunkt, att informationen följdes upp vid årsbesök och att de fått och använde läkemedelslista. Det som är bra ska vi hålla fast vid, säger Sara Modig.

Avhandlingen försvaras av Sara Modig den 16 november i Malmö.

Källa:
  1. Lunds universitet. Sara Modig. Managing drug use in the elderly. General practitioners' adherence to guidelines and patients' conceptions of medication. 2012
  2. Modig S, Kristensson J, Troein M, Brorsson A, Midlöv P. Frail elderly patients experiences of information on medication. A qualitative study. BMC Geriatr. 2012 Aug 22;12(1):46
  3. Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care ­­– their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009 Feb;65(2):151-5

Senast ändrad