Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dyra tårar

Publicerat 2012-04-24

Skriv ut tårsubstitut endast till patienter med konstaterad ögonsjukdom, föreslår expertrådet för ögonsjukdomar. Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård.

Under år 2011 förskrevs tårsubstitut för cirka 14 miljoner kronor i Stockholms läns landsting. Förskrivningen låg ungefär på genomsnittet för riket, vilket innebär att läkemedelskostnaderna för tårsubstitut i Sverige troligen var omkring 70 miljoner förra året. Expertrådet tror att det skrivs många recept till patienter där det inte finns någon egentlig medicinsk indikation.

Vi skulle därför vilja uppmuntra kollegor att förskriva tårsubstitut endast till patienter där det finns medicinska skäl. Exempel på sådana diagnoser är Sjögrens syndrom, patienter som inte kan blunda eller patienter med sköldkörtelrelaterade ögonproblem. Övriga bör hänvisas till egenvård.

Statistik från Stockholm visar även att det förskrivs mycket Metylcellulosa ögondroppar, vilket är ett förhållandevis dyrt preparat. Det finns likvärdiga billigare alternativ. De tårsubstitut som kan förskrivas på recept finns i en översikt i expertrådets Riktlinjer för behandling av torra ögon[1]. Där kan man också läsa mer om torra ögon och hitta råd till patienten. Det finns också tårsubstitut som inte är klassade som läkemedel. De säljs inte bara på apotek utan även i annan handel, bland annat hos optiker.

Leif Tallstedt, Ordförande i expertrådet för ögonsjukdomar, Stockholms läns läkemedelskommitté

Källa:
  1. Janusinfo. Expertrådet för ögonsjukdomar. Riktlinjer för behandling av torra ögon. Expertrådsutlåtande 2010-04-19

Senast ändrad