Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Generisk substitution hos äldre minskar med stigande ålder

Generisk substitution hos äldre minskar med stigande ålder

Publicerat 2012-11-19

I ett fördjupningsarbete i farmakoterapi studerades användningen av generiska läkemedel hos personer 75 år och äldre i Sverige. Andelen expeditioner där ett byte utförts var något högre hos män än hos kvinnor och minskade med stigande ålder.

Att andelen utbyten minskar med stigande ålder kan till exempel bero på att förskrivaren i högre utsträckning till äldre patienter bestämmer att läkemedlet inte får bytas eller att de äldre väljer att betala för ett dyrare läkemedel. Generiskt utbyte av läkemedel har successivt ökat sedan systemet med utbyte infördes 2002. År 2011 var det cirka 17 procent av alla läkemedel som byttes ut.

Andel utbyte varierar

Generisk substitution varierar mellan olika läkemedelsgrupper. Störst andel byten sågs för antimykotika för systemiskt bruk. I 75 procent av fallen fick patienten ett annat läkemedelsnamn än det som stod på receptet. Exempel på läkemedelsgrupper med stor användning i populationen och hög andel utbyten var laxantia och medel som påverkar serumlipidnivåerna. Andelen utbyte för dessa var 43 respektive 40 procent.

Systemet med utbyte har minskat samhällets läkemedelskostnader men kan innebära risker för patienten. Patienten kan ha fått två (eller flera) läkemedel med olika läkemedelsnamn men med samma aktiva substans, vilket ökar risken för överdosering. Riskerna är större hos äldre, som använder fler antal olika läkemedel än yngre individer.

Desirée Loikas
apotekare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Senast ändrad