Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / God vaccinationstäckning bland skolbarnen

God vaccinationstäckning bland skolbarnen

Publicerat 2012-02-09

Av eleverna i årskurs sex var 96 procent fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio. Ungefär lika många hade fått två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det visar statistik från skolhälsovården för läsåret 2010/2011.

Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet är god i Sverige. Andelen elever i årskurs sex som förra året var fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio uppgick till 96 procent. Drygt 95 procent hade fått fyra doser vaccin mot kikhosta. Över 95 procent av eleverna var vaccinerade med två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, ytterligare 3 procent av eleverna hade fått minst en vaccindos. Andelen vaccinerade i Stockholms län låg i linje med riksgenomsnittet.

Vaccinationstäckningen fortsätter att vara tillfredsställande i de rapporterande skolorna, kommenterar Smittskyddsinstitutet (SMI).

Statistiken bygger på en sammanställning av vaccinationsrapporter som Smittskyddsinstitutet har gjort. Varje år samlas data in från skolhälsovården avseende 12-åringar (elever i årskurs 6) för att se i vilken utsträckning dessa barn fått den sista av de vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet, och hur många doser av samtliga vacciner som eleverna fått från 0 till 12 års ålder. Övervakningen sker i samarbete med landets smittskyddsenheter.

För att betraktas som fullgott vaccinerad skall barnet vid 12 års ålder ha fått fyra doser vaccin mot polio, stelkramp och difteri och två mot mässling, påssjuka och röda hund.

Rapporterna från 2011 omfattade cirka 90 000 elever, vilket motsvarade ungefär 95 procent av alla elever i årskurs 6 enligt Skolverkets statistik.

FAKTA barnvaccinationer
VI det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds vaccination mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och vissa pneumokocker. Sedan den 1 januari 2010 ingår även vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) i programmet. Dessutom erbjuds vaccination mot tuberkulos eller hepatit B till barn med ökad risk att bli smittade.

Tidpunkt för de olika vaccinationerna följer ett nyligen reviderat schema som gäller barn födda från 2002. Barn födda till och med år 2001 följer det tidigare schemat. Se vaccinationsschema (visar rekommendationer både för barn födda före och efter år 2001)

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Vaccinationsstatistik från skolorna. Vaccinationsstatistik 2012-02-07

  2. Smittskyddsinstitutet. Barnvaccinationer. Information om vaccinationer 2010-11-26

Senast ändrad

Läs mer

Barnvaccinationer
2016-08-12