Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Gränsvärden för hormoner och diklofenak i avloppsvatten

Gränsvärden för hormoner och diklofenak i avloppsvatten

Publicerat 2012-08-29

Europeiska unionen (EU) väntas under 2013 att uppdatera vattendirektivet. Troligen kommer direktivet för första gången inkludera gränsvärden för förekomst av etinylestradiol, estradiol och diklofenak.

Vattendirektivet har funnits sedan år 2000 och är ett gemensamt regelverk för en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet innehåller sedan tidigare gränsvärden för kemikalier, men väntas snart även omfatta gränsvärden för vissa läkemedel.

Hormoner och diklofenak

En del läkemedelssubstanser har visats påverka vattenlevande organismer negativt. Etinylestradiol och estradiol kan störa reproduktionen och diklofenak kan ge histopatologiska förändringar. SCHER (Scientific committee on health and environmental risks) har bedömt att EU bör rekommendera gränsvärden för substanserna bland annat på grund av populationseffekterna.

– De nya ämnena på vattendirektivets lista kan innebära att vissa avloppsreningsverk måste införa ett extra reningssteg. Det pågår försök för att med hjälp av aktivt kol och ozon rena vattnet från läkemedelsrester. Ett nytt reningssteg för läkemedelsrester kan höja avgifterna för vatten och avlopp med 10-40 procent, säger Cajsa Wahlberg miljökemist på Stockholm vatten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. EU-upplysningen. EU har regler för vatten och avfall. 2011-08-23
  2. Larsson DGJ, Adolfsson-Erici M, Parkkonen J, Pettersson M, Berg AH, OlssonP-E, Förlin L. Ethinyloestradiol — an undesired fish contraceptive? Aquat Toxicol. 1999;45:91-7 Abstract
  3. Mehinto AC, Hill EM, Tyler CR. Uptake and biological effects of environmentally relevant concentrations of the nonsteroidal anti-inflammatory pharmaceutical diclofenac in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Environ Sci Technol. 2010;44(6):2176-82. Pubmed
  4. Schwaiger J, Ferling H, Mallow U, Wintermayr H, Negele RD. Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac. Part I: histopathological alterations and bioaccumulation in rainbow trout. Aquat Toxicol. 2004;68(2):141-50. Pubmed

Senast ändrad