Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Indragning av Spektramox oral suspension 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, 100 ml

Indragning av Spektramox oral suspension 50 mg/ml + 12,5 mg/ml, 100 ml

Publicerat 2012-08-17

På grund av risk för plastbitar i en tillverkningssats med batchnummer 96625 dras den in, både från sjukvård, apotek och från patienter som nyligen fått läkemedlet.

I Sverige finns 6 000 flaskor av antibiotikumet Spektramox (amoxicillin + klavulansyra) från den aktuella tillverkningssatsen. Patienter som under de senaste sju dagarna fått en av flaskorna ska byta den på apotek till en flaska från en annan batch. Batchnumret finns nere till vänster på etiketten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml + 12.5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas. Nyhet 2012-08-16

Senast ändrad