Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Interaktioner med medel från naturen kartlagda

Interaktioner med medel från naturen kartlagda

Publicerat 2012-11-27

En taiwanesisk-amerikansk studie har kartlagt interaktioner mellan läkemedel och medel från naturriket. Av de 213 medlen från naturen var det johannesört, magnesium, kalcium, järn och ginkgo biloba som hade flest rapporterade interaktioner med vanliga läkemedel.

Vid den strukturerade litteraturgenomgången granskades 85 originalartiklar, 6 böcker och 2 webbsidor. Knappt 1 500 interaktioner identifierades.

Naturmedlen interagerade med 509 läkemedel, varav de vanligaste var neurologiska läkemedel och hjärt-kärlläkemedel. Warfarin interagerade till exempel med 105 olika naturmedel, insulin med 41 stycken och acetylsalicylsyra med 36 olika naturmedel.

I drygt 40 procent av fallen rörde det sig om farmakokinetiska interaktioner. Farmakodynamiska interaktioner stod också för cirka 40 procent, medan knappt 10 procent var en kombination av farmakodynamiska och farmakokinetiska effekter. Resterande andel (knappt 10 procent) hade ingen identifierad mekanism.

Interaktionernas allvarlighetsgrad undersöktes med hjälp av två interaktionsdatabaser, Natural medicines comprehensive database och Micromedex. Av interaktionerna kunde cirka 20 procent betraktas som allvarliga, det var dock inte alltid samstämmiga uppgifter i databaserna. Den svenska interaktionstjänsten Sfinx tar i huvudsak upp farmakokinetiska interaktioner och innehåller ett tiotal naturläkemedel/växtbaserade läkemedel samt några födoämnen.

Läkemedelsverkets indelning

I Sverige är läkemedel från naturen indelade i växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Växtbaserade läkemedel godkänns av Läkemedelsverket baserat på visad kvalitet, säkerhet och effekt. För de växtbaserade medel som använts under lång tid men saknar tillräcklig dokumentation finns en förenklad registrering utan krav på kliniska effektstudier, de benämns traditionella växtbaserade läkemedel.

Naturläkemedel består av djurdelar (till exempel fiskolja), bakteriekulturer, mineraler eller salter. Effekt och säkerhet hos naturläkemedel baseras på välbeprövad traditionell användning samt till viss del av vetenskapliga effektstudier.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel
  2. Tsai HH, Lin HW, Simon Pickard A, Tsai HY, Mahady GB. Evaluation of documented drug interactions and contraindications associated with herbs and dietary supplements: a systematic literature review. Int J Clin Pract. 2012 Nov;66(11):1056-1078. Pubmed

Senast ändrad