Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kloka Listan förebild på global kurs om samarbete primärvård-sjukhus

Kloka Listan förebild på global kurs om samarbete primärvård-sjukhus

Publicerat 2012-05-23

Stockholms läns landstings arbete med läkemedelsfrågor väcker internationellt intresse.

Stockholmsmodellen för klok läkemedelsbehandling är nu ett välkänt begrepp. Det omfattar Stockholms läns läkemedelskommittés arbete med att värdera och rekommendera läkemedel i Kloka Listan, att fortbilda och sprida kunskaper om läkemedel till länets alla förskrivare av läkemedel och att erbjuda kunskaper via dator i patientmötet. Samarbetet mellan olika experter från såväl sjukhusvård, primärvård, klinisk farmakologi och farmaceutisk expertis, samt med en tydlig jävspolicy, och med beaktande av eventuella intressekonflikter ger obundna och kvalificerade rekommendationer av läkemedel. Beslutsprocessen för rekommendationerna sker enligt fastställda rutiner.

Sättet att sprida kunskaper och erbjuda bästa behandling med läkemedel och andra terapier är hett inom sjukvården internationellt. De flesta länder i världen har liknande framtidsscenario: Stort utbud av läkemedel, svårigheter att få gemensamma resurser att räcka till den åldrande befolkningen eller fattig och sjuk befolkning. Samtidigt vill alla dra nytta av den utveckling som sker inom medicinens område i form av fler läkemedel som bidrar till minskad sjuklighet, bättre hälsa och ökad livskvalitet hos allt fler.

Stockholm har i flera år framgångsrikt arbetat enligt en modell som har visat sig effektiv i vetenskapliga utvärderingar. Nu ska Stockholms läns landsting utbilda utländska kollegor i modellen. Landstinget anordnar i samarbete med Världshälsorganisationen en kurs - Interface Management of Pharmacotherapy. Det sker i samarbete med Karolinska Institutet.

Senast ändrad