Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kloka Listan och Stockholmsmodellen går på export

Kloka Listan och Stockholmsmodellen går på export

Publicerat 2012-09-27

Nitton länder var representerade när kursen Interface management of pharmacotherapy anordnades av Stockholms läns läkemedelskommitté och Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin under tre intensiva dagar i september 2012.

Det finns ett stort internationellt intresse av att lära sig mer om Stockholmsmodellen för klok och rationell läkemedelsanvändning. Modellen omfattar läkemedelskommitténs arbete med att värdera och rekommendera läkemedel i Kloka Listan, att fortbilda och sprida kunskap om läkemedel till länets alla förskrivare över organisatoriska gränser och att erbjuda kunskap via dator i patientmötet. Samarbetet mellan olika experter från såväl sjukhusvård, primärvård och klinisk farmakologi samt farmaceutisk expertis leder till obundna och kvalificerade rekommendationer av läkemedelsval. Alla medverkande omfattas av en gemensam jävspolicy.

Kursen innehöll också en internationell genomgång av sätt att stimulera till en god och ändamålsenlig läkemedelsförskrivning. Här i Sverige finns uppdraget att verka för rationell läkemedelsanvändning och sprida evidensbaserade kunskaper hos en oberoende expertorganisation: läkemedelskommittéerna. I de flesta länder i världen finns inte motsvarande organisation, men många delar framtidsscenariot: stort utbud av läkemedel, svårigheter att få gemensamma resurser att räcka till en åldrande befolkning eller till en fattig och sjuk befolkning. Alla vill också dra nytta av den utveckling som sker inom medicinens område i form av nya läkemedel. Att få resurserna att räcka till är en angelägen utmaning. Målet är att kunna erbjuda befolkningen de läkemedel som visat att de effektivt bidrar till minskad sjuklighet, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Kursen anordnades på uppdrag av WHO och i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.

Eva Andersén Karlsson
ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Senast ändrad