Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkare skyldiga spåra och anmäla allvarlig form av antibiotikaresistens

Läkare skyldiga spåra och anmäla allvarlig form av antibiotikaresistens

Publicerat 2012-02-24

Från den 15 mars ska läkare spåra och anmäla vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBLCarba. – Vi välkomnar myndigheternas snabba beslut, säger biträdande smittskyddsläkare Helena Hervius Askling.

Smittan sprids snabbt över världen och går ibland inte att behandla med antibiotika. Socialstyrelsen har därför ändrat sina föreskrifter. Tillsammans med smittskyddslagen innebär ändringen nya plikter för läkarna i syfte att begränsa spridningen av ESBLCarba i Sverige.

Skyldig anmäla

Från och med den 15 mars blir läkare skyldiga att dels göra en klinisk anmälan till landstingets smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet, dels se till att en smittspårning genomförs. Ett anpassat formulär för anmälan enligt smittskyddslagen kommer att finnas tillgänglig den 15 mars.

Karbapenemer har varit sista linjens bredspektrumantibiotika mot multiresistenta bakterier med ESBL-enzym. EBLCarba-enzymer bryter dock även ned karbapenemer, och då återstår i många fall få eller inga behandlingsalternativ.

Allvarligt hot

Under den senaste femårsperioden har det skett en ökning från cirka 2 000 rapporterade ESBL- fall år 2007 till över 5 000 fall år 2011, varav över 1400 fall i Stockholm.

– Det är viktigt att dessa mer beskedliga ESBL-fall skiljs från ESBLCarba, som är ett allvarligt hot att få in i sjukvården, särskilt för multisjuka patienter med flera riskfaktorer. Sjukhusrelaterade utbrott har konstaterats världen över, med i vissa fall mer än 50 procents mortalitet på intensivvårdsavdelningar, säger Helena Hervius Askling.

Det finns inga konstaterade utbrott av ESBLCarba i Sverige ännu. Totalt har 37 fall av ESBLCarba rapporterats till Smittskyddsinstitutet, varav 3 i Stockholm. Det rör sig nästan helt om importfall av patienter som har sjukhusvårdats utom Norden.

Smittskyddsinstitutet kommer under våren att publicera ett uppdaterat kunskapsunderlag om ESBL riktat till laboratorier och sjukvårdspersonal.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Vården måste anmäla och spåra ny form av resistens. Nyhet 2012-02-17
  2. Smittskyddsinstitutet. Antibiotikagruppen karbapenemer – det största resistenshotet just nu. Nyhet 2012-02-17
  3. Stockholms läns landsting. ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase). Information 2012-01-30

Senast ändrad