Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedel mot Gauchers sjukdom ut ur högkostnadsskyddet

Läkemedel mot Gauchers sjukdom ut ur högkostnadsskyddet

Publicerat 2012-03-09

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utesluter läkemedel mot Gauchers sjukdom ur högkostnadsskyddet. Trots den stora patientnyttan är de inte kostnadseffektiva, anser TLV. Besluten träder i kraft den 1 juni 2012.

TLV utesluter enzymersättningspreparatet Cerezyme och substratreduceringspreparatet Zavesca ur högkostnadsskyddet vid behandling av Gauchers sjukdom. Zavesca är dock fortfarande subventionerat vid indikationen Niemann-Pick typ C.

Sällsynt ärftlig sjukdom

Omkring 60 personer i Sverige lider av den sällsynta ärftliga inlagringssjukdomen Gauchers sjukdom, som kan leda till svåra sjukdomstillstånd.

Vpriv är ett nytt läkemedel mot sjukdomen med likvärdig klinisk effekt som Cerezyme. I maj avslog TLV ansökan om subvention för Vpriv, för att det inte ansågs kostnadseffektivt till det pris företaget begärde.

I samband med utredningen av Vpriv-ärendet påbörjade TLV också en omprövning av subvention för Cerezyme och Zavesca.

Kostar 4,7 miljoner kronor

Läkemedelskostnaden per år och vuxen patient för Cerezyme är omkring 4,7 miljoner kronor och för Zavesca omkring 900 000 kronor.

– Vi är självklart beredda att betala mycket mer för att behandla svårare sjukdomar än lindrigare tillstånd. Men i det här fallet begär företagen alldeles för höga priser för att de ska vara kvar i högkostnadsskyddet, säger Rune Dahlqvist, medicinsk rådgivare på TLV i ett pressmeddelande.

Behandlingsansvaret för patienter med Gauchers sjukdom ligger fortfarande på landstingen. Gruppen för Nya LäkemedelsTerapier (NLT), som tillsatts på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer, har satt igång en upphandling av läkemedel för behandling av Gauchers sjukdom. Förhoppningen är att få ett pris så att något av de aktuella läkemedlen kan fortsätta användas även i framtiden.

David Finer

Senast ändrad