Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / ”Läkemedel och fosterskador” byter namn och utseende

”Läkemedel och fosterskador” byter namn och utseende

Publicerat 2012-07-04

Tjänsten Läkemedel och fosterskador har fått ny design, ett klassificeringssystem och ett särskilt faktablad för patienter och allmänhet. Källan har även bytt namn till Läkemedel och fosterpåverkan. Namnbytet ska visa att informationen täcker även sen graviditet och perinatala effekter.

Varje substans placeras numera in i en av 3 klasser, beroende på risknivå. Substanser i klass 1 kan användas utan riskökning under graviditet, för substanser i klass 2 finns något att beakta medan substanser i klass 3, kan medföra betydande risker för fostret. Klasserna är tänkta som ett stöd framförallt när informationen kommer till användning direkt i journalsystemen.

Innehållet i tjänsten är annars detsamma som tidigare, det vill säga bedömningar av risker för fostret när den gravida kvinnan använder läkemedel. Fokus ligger på tidig graviditet och risken för missbildningar utifrån analyser av det svenska Medicinska födelseregistret. Men tjänsten har ända sedan lanseringen för 11 år sedan även tagit upp påverkan på barnet vid exponering under sen graviditet och andra effekter på barnet än fosterskador. Av det skälet har den nu bytt namn till Läkemedel och fosterpåverkan. Informationen om sen graviditet och perinatala effekter kommer successivt att utökas och förbättras.

Ytterligare en förändring är att faktatexterna om olika fosterskador nu har fått en egen sökmotor. Du når dem via en länk i högermarginalen till varje dokument som bedömer en substans.

Vi har också kompletterat med utförligare information om hur Läkemedel och fosterpåverkan tas fram och med ett särskilt faktablad för patienter och allmänhet. Många användare har inte medicinsk bakgrund och vi vill på detta sätt underlätta för dem att ta del av informationen. Den kan också vara till hjälp för hälso- och sjukvårdspersonal som läser texterna tillsammans med patienterna.

På sikt kommer även preparatnamnen för licensläkemedel att vara sökbara i tjänsten, men tillsvidare går det enbart att nå dokumenten om licensläkemedel genom att söka på de ingående substanserna.

Redaktionen tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktionalitet per mejl till ulrika.norby@regionstockholm.se.

Ulrika Nörby

Senast ändrad

Hitta i sidan