Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket förklarar sin hållning om Lucentis och Avastin

Läkemedelsverket förklarar sin hållning om Lucentis och Avastin

Publicerat 2012-03-16

Lucentis är godkänt för behandling av ögonsjukdomar, och här finns visat en adekvat effekt- och säkerhetsprofil. Men för off-labelanvändning av Avastin för ögonbruk är kunskapsläget långt ifrån tillfredsställande, uttalar Läkemedelsverket.

Lucentis (ranibizumab) är godkänt för behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), för nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem samt för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinala venocklusioner. För dessa har en adekvat effekt- och säkerhetsprofil visats. Utöver detta levereras produkten i en ändamålsenlig formulering.

Vad gäller användning av Avastin (bevacizumab) för ögonbruk är kunskapsläget vad gäller effekt och säkerhet långt ifrån tillfredsställande. Tillgängliga säkerhetsdata är bristfälliga men tyder på en ökad risk för ögoninflammationer och möjligen också för vissa systemiska biverkningar. Givet detta förordar Läkemedelsverket användning av Lucentis.

Generellt anser Läkemedelsverket att en omfattande användning av icke godkända läkemedel ska ske inom ramen för kliniska prövningar eller annan form av strukturerad uppföljning och påminner om vikten av att biverkningar rapporteras.

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyheter 2012-03-16. Läkemedelsverkets position avseende Lucentis och Avastin.

Senast ändrad