Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedel vid Gauchers sjukdom subventioneras i väntan på dom

Läkemedel vid Gauchers sjukdom subventioneras i väntan på dom

Publicerat 2012-06-01

I mars i år beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att Cerezyme (imiglukeras) skulle utgå ur högkostnadsskyddet från den 1 juni 2012. Priset bedömdes vara för högt och läkemedlet inte kostnadseffektivt.

Tillverkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Dessutom begärde de inhibition. Inhibition innebär i det här fallet att beslutet om högkostnadsskyddet inte kan börja gälla förrän dom i målet har fallit. Kammarrätten har nu beslutat att inhibition ska gälla. Det innebär att läkemedlet kvarstår inom högkostnadsskyddet, åtminstone fram till det att förvaltningsrätten har meddelat dom om läkemedelsförmånen.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Cerezyme är överklagat. Överklagade beslut 2012-05-30

Senast ändrad