Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost finns som generika

Publicerat 2012-04-18

Flera varianter av latanoprostögondroppar för glaukom finns nu på marknaden till en tredjedel av priset jämfört med originalpreparatet Xalatan. Vid rekvirering till läkemedelsförråd byter inte apoteket automatiskt till det billigaste preparatet eftersom utbytesreglerna endast gäller vid förskrivning på recept. För att beställa någon av de billigare generikaprodukterna till förråd eller avdelning är det därför viktigt att ange just det generikapreparatet som beställningen avser.

De generika som just nu finns på marknaden är:
Latanoprost Sandoz
Latanoprost Arrow
Latanoprost Actavis
Latanoprost Teva

Det billigaste latanoprostgenerikumet är i dag Latanoprost Sandoz. Det gäller båda förpackningsstorlekarna.

Siv Martini, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar

Källa:
  1. Apoteketfarmaci.se 2012-04-13

Senast ändrad