Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Malariaprofylax utesluts ur högkostnadsskyddet

Malariaprofylax utesluts ur högkostnadsskyddet

Publicerat 2012-02-01

TLV har beslutat att malariaprofylax från och med mars inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. För andra indikationer ska läkemedlen Lariam, Malarone och Klorokinfosfat Recip dock vara fortsatt subventionerade.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har omprövat subventionen för läkemedlen Lariam (meflokin), Malarone (atovakvon, proguanil)och Klorokinfosfat Recip (klorokinfosfat). Dessa läkemedel används som malariaprofylax men har även andra godkända indikationer.

Läkemedlen ingick i högkostnadsskyddet på grund av övergångsregler. I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen framgår det att vård av andra skäl än sjukdom, som exempelvis vacciner inför utlandsresor, inte bör finansieras med offentliga medel. Trots detta har malariaprofylax kommit att ingå i förmånssystemet. Orsaken är utformningen av de regler som gällde för övergången från föregående till nuvarande lagstiftning.

TLV har nu beslutat att Lariam, Malarone och Klorokinfosfat Recip inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet när de används för malariaprofylax. För andra godkända behandlingsområden ska läkemedlen även i fortsättningen vara subventionerade. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2012.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. TLV. Förebyggande behandling av malaria vid utlandsresa utesluts ur högkostnadsskyddet. Beslut 2012-02-01

Senast ändrad