Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nedslående resultat för antikropps-läkemedel vid Alzheimers sjukdom

Nedslående resultat för antikropps-läkemedel vid Alzheimers sjukdom

Publicerat 2012-09-19

Nyligen meddelades negativa resultat för två påkostade läkemedelsprojekt vid Alzheimers sjukdom. De två läkemedelskandidaterna bapineuzumab och solanezumab är antikroppar riktade mot beta-amyloid, ett protein som tros spela en central roll vid Alzheimers sjukdom.

Intravenöst bapineuzumab studeras av Pfizer och Janssen AI för behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom. I resultaten från två fas III-studier med totalt 2 400 alzheimerpatienter konstaterades att läkemedelskandidaten inte hade gett önskad effekt i form av förbättrad kognitiv och funktionell förmåga. Avsaknaden av effekt fanns både hos patienter med och utan den genetiska riskfaktorn ApoE4. Studier på en subkutant given variant fortsätter.

Eli Lillys läkemedelskandidat, solanezumab, visade också nedslående resultat i två fas III-studier med cirka 2 000 patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Företaget för diskussioner med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och har inte bestämt om de ska gå vidare med antikroppen.

I en ny svensk studie publicerad i the Lancet neurology har vaccination lett till att patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom utvecklat antikroppar mot beta-amyloid. Studien är en fas I-studie begränsad till ett 50-tal patienter och det återstår att se om vaccinationen ger någon effekt på sjukdomsförloppet.

I Sverige finns ungefär 90 000 personer som lider av Alzheimers sjukdom.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Eli Lilly. Eli Lilly and Company Announces Top-Line Results on Solanezumab Phase 3 Clinical Trials in Patients with Alzheimer's Disease. Pressmeddelande 2012-08-24
  2. Forbes. How A Failed Alzheimer's Drug Illustrates The Drug Industry's Gambling Problem. 2012-08-08
  3. Pfizer. Pfizer Announces Topline Results Of First Of Four Studies In Bapineuzumab Phase 3 Program. Pressmedelande 2012-07-23
  4. Pfizer. Pfizer Announces Co-Primary Clinical Endpoints Not Met In Second Phase 3 Bapineuzumab Study In Mild-To-Moderate Alzheimer's Disease Patients Who Do Not Carry The Apoe4 Genotype. Pressmeddelande 2012-08-06
  5. Winblad B, Andreasen N, Minthon L, Floesser A, Imbert G, Dumortier T et al. Safety, tolerability, and antibody response of active Aβ immunotherapy with CAD106 in patients with Alzheimer's disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, first-in-human study. Lancet Neurol. 2012;11(7):597-604. Pubmed

Senast ändrad