Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitroglycerin Recip indraget

Publicerat 2012-05-02

Nitroglycerin Recip, sublingualtabletter innehållande glyceryltrinitrat, har dragits in från marknaden på grund av kvalitetsproblem. Läkemedlet beräknas vara indraget under cirka 4 månader. Sublingualsprayerna Glytrin och Nitrolingual, också innehållande glyceryltrinitrat, rekommenderas som alternativ.

Företaget har dragit in alla tillverkningssatser av Nitroglycerin Recip på grund av stabilitetsproblem som påvisades vid efterkontroll. Företaget beräknar att det kommer att ta cirka 4 månader att åtgärda kvalitetsproblemen, så att läkemedlet kan släppas ut på marknaden igen.

Nitroglycerin Recip rekommenderas i Kloka Listan som anfallskuperande behandling vid angina pectoris. Även sublingualsprayerna Glytrin och Nitrolingual innehållande glyceryltrinitrat rekommenderas i Kloka Listan vid denna indikation. Dessa rekommenderar nu expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar som alternativ till Nitroglycerin Recip.

Kristina Johansson

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nitroglycerin Recip indraget på grund av stabilitetsproblem. Nyhet 2012-04-27

Senast ändrad