Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka Listan 2012 tillgänglig

Publicerat 2012-01-12

Kloka Listan 2012 har nu kommit från tryckeriet och kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Från den 18 januari finns årets Kloka Listan för förskrivare även som elektronisk version här på www.janusinfo.se.

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen samt till de geriatriska och psykiatriska enheterna i Stockholms län kommer Kloka Listans förskrivarversion att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna. Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Patientversion till väntrum

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka Listan - för patienter och allmänhet patientversionen kommer också att att levereras till vårdcentralerna och akutsjukhusen. Patientversionen distribueras även till flertalet apotek i länet. På Vårdguiden publiceras patientversionen av Kloka Listan den 18 januari.

Fortbildning på din arbetsplats

För närmare kunskap om rekommendationerna i Kloka Listan och din verksamhets läkemedelsanvändning, vänligen kontakta Stockholms läns läkemedelskommittés informationsläkare och informationsapotekare. Detta kan du göra genom att e-posta en intresseanmälan till marie.bergfeldt@regionstockholm.se.

FAKTA Kloka Listan 2012

Kloka Listan är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka Listan tas fram av Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd inom olika terapiområden. Kloka Listan finns i flera versioner:

  • Kloka Listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka Listan – för patienter och allmänhet är språkligt anpassad för målgruppen och omfattar inom några områden råd och rekommendationer för egenvård utöver de som finns i övriga versioner av Kloka Listan.
  • Kloka Listan – Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer finns som hjälp vid ordination och beställning till läkemedelsförråd i olika vårdformer.

Janusredaktionen

Senast ändrad