Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter i Kloka Listan 2013

Publicerat 2012-12-17

I Kloka Listan 2013 har avsnitten om äldre, hjärtsvikt och antibiotika byggts ut och förtydligats.

Kloka Listan 2013

Webbversionen av nästa års Kloka Listan kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 16 januari 2013. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns dock tillgänglig redan nu. Den 17 januari presenteras förändringarna på Kloka Listan Forum.

Avsnitten om äldre, hjärtsvikt och antibiotika har utökats med mer information för att göra Kloka Listan mer användbar.

– Att vi utökar avsnitten om äldre samt hjärtsvikt och antibiotika visar på viktiga terapeutiska områden som behöver uppmärksammas ytterligare, säger Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

Dessutom införs ett nytt terapiområde, brist på D-vitamin. Några riskfaktorer för att utveckla D-vitaminbrist är täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

En annan nyhet i Kloka Listan 2013 är rekommendationer för behandling av premenstruell dysforisk störning (PMDS). Citalopram och sertralin är rekommenderade och behandling i enbart lutealfas ger samma effekt som kontinuerlig behandling.

FAKTA KLOKA LISTAN

Kloka Listan är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen- och slutenvård med tillägg av läkemedel för breda indikationer i specialiserad vård.

Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive expertområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Därefter fastställs rekommendationerna av läkemedelskommittén. Alla medverkande experter följer Stockholms läns läkemedelskommittés jävspolicy.

Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd.

Elin Jerremalm

Källa:

Senast ändrad