Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny svensk övervakning av antibiotikaresistens

Ny svensk övervakning av antibiotikaresistens

Publicerat 2012-04-03

Ett världsunikt system som automatiskt larmar om allvarlig antibiotikaresistens införs nu på flera håll i landet. Bakom den förbättrade övervakningen ligger Smittskyddsinstitutet (SMI) och landets mikrobiologiska laboratorier.

Systemet Svebar (Svensk bevakning av antibiotikaresistens) larmar vid oönskade förändringar i resistensförekomst och fynd av särskilt allvarlig resistens.

Därmed kommer laboratorierna att snabbt kunna upptäcka nya allvarliga resistensproblem. Landstingen kan också använda resultaten lokalt för att följa resistensutveckling och ta fram lokala behandlingsrekommendationer.

Undviker fördröjning

– Tidigare har fördröjningen mellan upptäckt av ett misstänkt problem till att motåtgärder vidtas varit ett stort bekymmer som bidragit till att spridning av resistens har kunnat fortgå. Genom systemet kommer resistens att på ett harmoniserat sätt kunna övervakas lokalt och nationellt så att nödvändiga åtgärder vidtas utan dröjsmål, säger Gunnar Kahlmeter, expert på antibiotikaresistens och ansvarig för utvecklingen av programmet Svebar, Smittskyddsinstitutet i ett pressmeddelande.

Än så länge finns laboratorierna i Kronoberg, Gotland, Kalmar, Blekinge och Halland, Södra Älvsborg och Region Skåne med i Svebar, men fler är, enligt SMI, på väg att ansluta sig. Varje natt skickas med automatik en datafil från varje laboratorium till SMI med aktuella odlingsresultat. Informationen som lagras i systemet är avidentifierad.

David Finer

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Pressmeddelande 2012-03-28

Senast ändrad