Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nyttan med orlistat överväger riskerna enligt EU-utredning

Nyttan med orlistat överväger riskerna enligt EU-utredning

Publicerat 2012-02-21

Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat vid behandling av patienter med ett BMI på 28 kg/m2 eller mer. Det visar en utredning av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Utredningen av den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) inleddes med anledning av ett fåtal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Fram till januari 2011 finns misstänkta samband för 21 rapporterade fall av allvarlig leverskada för Xenical och nio fall av leversvikt för Alli. I båda fallen kan andra faktorer också ha bidragit.

Antalet fall ska sättas i relation till att Xenical och Alli tillsammans beräknas ha använts av över 53 miljoner patienter i världen.

CHMP rekommenderar att produktinformationen harmoniseras, så att informationen om mycket sällsynta leverbiverkningar är lika för alla läkemedel som innehåller orlistat.

I utredningen ingick Xenical och Alli, samt andra läkemedel som innehåller orlistat och är nationellt godkända i vissa länder.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyttan överväger riskerna för läkemedel som innehåller orlistat (Alli och Xenical). Nyhet 2011-09-20

Senast ändrad