Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nytt verktyg för dosförpackade läkemedel

Nytt verktyg för dosförpackade läkemedel

Publicerat 2012-05-31

Från och med måndagen den 11 juni klockan 10, ska dosförpackade läkemedel i SLL (Stockholms läns landsting) hanteras elektroniskt via Pascal/nya e-dos, ett nytt nationellt webbaserat verktyg för dosförpackade läkemedel.

Den nuvarande e-dostjänsten stängs klockan 14 fredagen den 8 juni. Därefter kan läkemedel ordineras via fax fram till att Pascal/nya e-dos kan användas, det vill säga den 11 juni.

Pascal nås via sjunet, www.eordinationpascal.sjunet.org eller via internet, www.eordinationpascal.se
För att logga in behövs e‑tjänstekort då Pascal har skärpta säkerhetskrav på identifiering enligt ny patientdatalag från 2009. Kortet måste sitta i kortläsaren innan Pascals webbapplikation öppnas.

Kortfattad utbildning i Pascal finns i Pascalverktyget. Mer utförlig e-utbildning finns på www. inera.se, https://utb.eordinationpascal.se/ De första månaderna erbjuder även SLL utbildningar.

För mer information om Pascal eller utbildning kontakta
e-tjanster@regionstockholm.se

FAKTA Pascal
Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel. Det ska införas i vården i flera steg. Först ska Pascal ordinationsverktyg ersätta den av Apoteket AB utvecklade e-dostjänsten för hantering av dosdispenserade läkemedel. Sedan kommer alla typer av ordinationer kunna hanteras via verktyget. Det kommer då att fungera som en ingång till den nationella ordinationsdatabasen, NOD. Där kommer information om patientens alla förskrivna läkemedel att finnas samlad.

Andreas Andersson, E-hälsa och strategisk IT
Stockholms läns landsting

Källa:
  1. Stockholms läns landsting. E-tjänster läkemedel
  2. Inera. Pascal ordinationsverktyg
  3. CeHis. Nationell Ordinationsdatabas

Senast ändrad