Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oxikodon kvar i förmånen men välj morfin i första hand

Oxikodon kvar i förmånen men välj morfin i första hand

Publicerat 2012-02-17

Oxikodon kvarstår inom högkostnadsskyddet, sedan företaget kraftigt sänkt priset, meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Men morfin är förstahandsalternativ.

TLV har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon och behåller OxyNorm, OxyContin, Oxycodone Ratiopharm samt Targiniq i högkostnadsskyddet. I fjol började TLV ompröva alla oxikodon-innehållande läkemedel på grund av att de kostade mycket mer än morfin, som bedömdes som effektmässigt likvärdigt på patientgruppsnivå.

Men under arbetets gång sänkte företaget priset med 65 miljoner kronor om året, och TLV beslöt sig då för att avsluta omprövningen. Prissänkningen träder i kraft den 1 mars i år. Trots prissänkningen är morfin fortfarande billigare, och eftersom effekten är likvärdig är det morfinläkemedel som bör användas i första hand.TLV bedömer också att det finns ett visst värde av sortimentsbredd, eftersom det på individnivå kan finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin.

Sammanfattningsvis framhåller TLV särskilt följande som viktigt att tänka på vid förskrivning av läkemedel innehållande oxikodon:

  • TLV har i omprövningen funnit att läkemedel innehållande oxikodon inte är kostnadseffektivt i förhållande till morfin. Morfin är därmed förstahandsalternativet.
  • Om förskrivare trots detta överväger att förskriva oxikodon bör de välja det billigaste oxikodonalternativet när generika väl finns tillgängligt. Patentet för OxyContin går ut i slutet av 2012.

David Finer

Källa:
  1. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV). Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin är förstahandsalternativet. Pressmeddelande 2012-02-19
  2. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV).Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin är förstahandsalternativet. Faktablad förskrivare (PDF) Pdf, 142 kB.

Senast ändrad