Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Patienter mäter blodkoagulation själva

Patienter mäter blodkoagulation själva

Publicerat 2012-05-30

Stockholms läns landsting har beslutat att bekosta apparatur för självtestning vid warfarinbehandling. Egentester är, enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), minst lika säkra som rutinsjukvård för utvalda patienter.

Inom Stockholms läns landsting behandlas knappt 30 000 patienter med warfarin. Ungefär 10–20 procent av dem som behandlas bedöms kunna ha nytta av självtestning. Apparatur för egenkontroll har funnits i flera år, men patienten har själv fått stå för kostnaden. För att kunna utföra självtester krävs patientutbildning och det är viktigt med en individuell bedömning av patientens motivation och lämplighet.

Vinsten med självtestning är en förbättrad livskvalitet, till exempel på grund av mindre bundenhet till sjukvården. Den ofta livslånga behandlingen med blodförtunnande medel som innehåller warfarin kräver annars täta, regelbundna kontroller av blodkoagulationen på vårdcentral eller annan mottagning.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Självtestning och egenvård vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel. SBU Alert 2007-12-14
  2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde. Tjänsteutlåtande 2012-04-18
  3. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll 2012-05-22

Senast ändrad