Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Priset höjs för leukemibehandling

Publicerat 2012-11-15

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har godkänt en mångdubbling av priset (5–25 gånger det tidigare priset) för tre leukemimedel. Priset för epilepsimedlet fenytoin (Epanutin) har fördubblats.

TLV tillämpar möjligheten till prishöjning enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner restriktivt. Prishöjningar godtas enbart i angelägna fall, till exempel när en viktig produkt annars riskerar att försvinna som terapival.

Företagen bakom produkterna har motiverat prisökningen med att ett höjt pris är en förutsättning för att kunna tillhandahålla produkterna och säkerställa leveranserna.

Priserna för tioguanin (Lanvis), merkaptopurin (Puri-Nethol) och busulfan (Myleran) låg tidigare på 0,95–11 kronor per tablett. Läkemedlen har funnits på marknaden i över 30 år.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Epanutin får ett högre pris. Nyhet 2012-11-09
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Myleran får ett högre pris. Nyhet 2012-11-09
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Puri-Nethol får ett högre pris. Nyhet 2012-11-09
  4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Lanvis får ett högre pris. Nyhet 2012-11-09

Senast ändrad