Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket

Rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket

Publicerat 2012-01-13

Hittills har biverkningsrapportering från sjukvården skett via en första bearbetning vid Läkemedelsverkets sex regionala biverkningscentra lokaliserade vid universitetssjukhus. Under första halvåret 2012 kommer rapporteringen gradvis att centraliseras.

Efter halvårsskiftet ska rapporterna helt hanteras vid Läkemedelsverket i Uppsala, där övervakningen av inrapporterade läkemedelsbiverkningar redan sker. Redan från och med januari 2012 rekommenderas läkare, sjuksköterskor och tandläkare att rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Via webb eller pappersblankett
Rapportera antingen via e-tjänst på Läkemedelsverkets webbplats eller på pappersblankett som skickas till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Telefon: 018 – 17 46 00
Telefax: 018 – 54 85 66
E-post: registrator@mpa.se

Rapportering via journalen ses över
Under de närmaste åren kommer möjligheten till direktrapportering via journaldatabaser att ses över och byggas ut. Uppdaterad information om dessa förändringar, inklusive förändringar gällande nationellt och sameuropeiskt regelverk, kommer att återfinnas på Läkemedelsverkets hemsida.

Regionala enheten finns kvar
Stockholmsregionens regionala biverkningsenhet kommer att finnas kvar, även efter 1 juli, som resurs för sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Vid frågor kontakta:

Stefan Mejyr leg. Ssk, tel: 585 81182
stefan.mejyr@karolinska.se

Eva Wikström Jonsson Doc., Bitr. överläkare, tel: 517 71607
eva.vikstrom-jonsson@karolinska.se

Stockholmsregionens Biverkningsenhet
Avd. för Klinisk Farmakologi – Solna L7:03
Karolinska Universitetssjukhuset
biverkningsenheten@karolinska.se

Senast ändrad