Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rättelse i Evidens nr 2/12: tramadol är narkotiklassad

Rättelse i Evidens nr 2/12: tramadol är narkotiklassad

Publicerat 2012-05-04

I senaste numret av Evidens (nr 2/12) finns på sid 2 en artikel om ändrade receptskrivningsregler. Artikeln innehåller två felaktigheter:

Sedan slutet av 2011 kan recept på narkotiska läkemedel ur förteckning II och III itereras, under förutsättning att förskrivaren anger på receptet att det ska förvaras och expedieras på ett särskilt, namngivet apotek.

Tramadol ska förskrivas på särskild receptblankett. Från och med den 15 mars 2012 är alla tramadolberedningar narkotika oavsett mängden aktiv substans. Substansen tramadol har varit narkotikaklassad sedan 1/12 2007 (förteckning III), men vissa beredningar har tidigare varit undantagna. Recept som är utfärdade innan förändringarna trädde i kraft kommer dock att kunna expedieras så länge receptet är giltigt.

Redaktören beklagar misstaget.

Eva Wikström Jonsson

Senast ändrad