Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Viktigt med information och tid vid läkemedelsgenomgång

Riksstämman: Viktigt med information och tid vid läkemedelsgenomgång

Publicerat 2012-11-28

Primärvårdsläkare behöver bättre tillgång till klinisk bakgrundsinformation och mer tid för patientmötet, kompetensutveckling och dialog för bättre läkemedelsbehandling hos äldre. Det framkom i en enkätundersökning bland vårdcentralsläkare i Göteborg.

Frågorna i enkätundersökningen handlade om vilka beslutsstöd och hjälpmedel läkaren använder vid läkemedelsgenomgångar till patienter med dosförpackade läkemedel. Läkarna fick också svara på vad de behöver för att göra ett ännu bättre jobb när det gäller äldres läkemedelsförskrivning.

Förutom bättre tillgång till klinisk bakgrundsinformation och mer tid för patientmötet, kompetensutveckling och dialog önskade läkarna kondensat av behandlingsrekommendationer, lathund/förskrivarhjälpmedel, kollegial diskussion, elektroniskt förskrivarstöd och ifyllt symtomskattningsformulär.

Läkarna använde sig i mycket stor utsträckning av riktlinjer när de förnyade recept för patienter med dosförpackade läkemedel. Andra hjälpmedel som användes ibland var Fass, indikatorer/nyckeltal och diskussioner med kollegor. Interaktionsdatabaser, Fas ut och elektroniskt förskrivarstöd användes i liten utsträckning.

Sammanfattningsvis skulle tillgängliga beslutsstöd (till exempel interaktionsdatabas, Fas ut och symtomskattningsformulär) kunna användas i högre utsträckning.

Totalt 169 enkäter returnerades (övergripande svarsfrekvens: 44 procent, varav 50 procent och 33 procent av läkarna på offentliga respektive privata vårdcentraler).

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Johansson M-L, Bladh L, Rignér K, Wallerstedt SM. Klinisk farmakologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Primärvården, Västra Götalandsregionen. Vad använder och behöver primärvårdsläkare vid läkemedelsgenomgångar hos ApoDos-patienter. Poster Riksstämman 2012

Senast ändrad