Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sänkt dosering för intravenöst ondansetron

Sänkt dosering för intravenöst ondansetron

Publicerat 2012-08-10

Ondansetron används mot illamående vid cytostatikabehandling, strålbehandling eller operationer. Den maximala intravenösa dosen som kan ges vid ett tillfälle har sänkts till 16 mg.

Enligt tidigare behandlingsanvisning kunde upp till 32 mg ges intravenöst direkt före cytostatikabehandling. Intravenöst ondansetron kan ge en dosberoende påverkan på hjärtats retledning (QT-förlängning) med risk för allvarlig hjärtrytmrubbning som följd.

Inom den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) finns en grupp för farmakovigilans som bevakar säkerheten av läkemedel. Gruppen har bland annat utifrån en nyligen gjord fas I-studie rekommenderat att doseringen för ondansetron ändras.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). The Pharmacovigilance Working Party (PhVWP)
  2. Glaxo Smith Kline. Summering av fas I-studie
  3. Läkemedelsverket. Ondansetron – sänkt dos för intravenöst bruk. Nyhet 2012-08-06

Senast ändrad