Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sfinx i journalen minskade läkemedelsinteraktioner med 17 procent

Sfinx i journalen minskade läkemedelsinteraktioner med 17 procent

Publicerat 2012-08-28

Antalet potentiellt allvarliga interaktioner minskade med 17 procent vid de vårdcentraler som fick interaktionstjänsten Sfinx via Janusfönster, men ingen förändring kunde påvisas hos vårdcentraler utan tillgång till systemet. Det var resultatet av en studie, som nyligen publicerats i European Journal of Clinical Pharmacology.

I studien undersökte forskare från klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, effekterna av att införa Sfinx integrerat i journalsystemet. Interaktionstjänsten Sfinx används för att snabbt kunna söka fram interaktioner mellan de läkemedel en patient ordinerats eller planeras bli ordinerad. Tjänsten nås antingen via Janusfönster integrerat i journalsystemet eller via janusinfo.se.

I den aktuella studien jämfördes förekomsten av potentiellt allvarliga interaktioner för uthämtade recept före- och efter införandet av Sfinx i Janusfönster vid 15 vårdcentraler i nordvästra Stockholm i februari 2007 med 5 vårdcentraler i området som inte fick tillgång till systemet.

Allvarliga interaktioner sällsynta

Totalt sett var potentiellt allvarliga interaktioner relativt sällsynta. Före införandet förekom drygt 2 potentiellt allvarliga interaktioner per 1 000 läkemedelskombinationer som förskrivits vid de vårdcentraler som fick Sfinx infört.

De vanligaste enskilda interaktionerna i studien var mellan antibiotika och olika kelatbildare som aluminium, magnesium och kalcium.

Om Sfinx

Sfinx innehåller över 12 000 interaktionspar. För varje interaktion finns information om vilka risker den kan medföra och rekommendationer för hur dessa kan undvikas.

Texterna skrivs av farmaceuter och läkare och godkänns av specialistläkare i klinisk farmakologi. Sfinx är ett samarbete mellan Medbase Ltd, Finland, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Björn Wettermark, apotekare, chef för enheten för Uppföljning & Utvärdering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, medförfattare till studien

Källa:
  1. Andersson ML, Böttiger Y, Lindh JD, Wettermark B , Eiermann B. Impact of the of the drug-drug interaction database SFINX on prevalence of potentially serious drug-drug interactions in primary health care. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Jul 1. [Epub ahead of print] Pubmed

Senast ändrad