Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tryptizol och Trilafon försvinner från marknaden

Tryptizol och Trilafon försvinner från marknaden

Publicerat 2012-06-29

2013-10-30
Marknadsföringstillstånd och försäljning av Trilafon dekanoat har övertagits av ett annat företag. Trilafon dekanoat kan fortsatt förskrivas.

OBS! 2012-09-04 informerade Läkemedelsverket:
Företaget har återtagit avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning. Trilafon i tablettform samt Tryptizol kommer dock att avregistreras 30 november, som tidigare meddelats.

Det här innebär att Trilafon dekanoat kan förskrivas. Företaget arbetar för en långsiktig lösning för tillverkningen av Trilafon dekanoat.

Samtliga styrkor och beredningsformer av Tryptizol (amitriptylin) och Trilafon (perfenazin) avregistreras den 30 november 2012, men redan i augusti kan preparaten ta slut på apoteken.

Tryptizol (amitriptylin) rekommenderas i Kloka Listan 2012 vid generaliserade smärttillstånd och som förstahandsval vid neuropatisk smärta (även hos äldre). Som ersättning rekommenderar nu Stockholms läns läkemedelskommitté Saroten (amitriptylin).

Vid byte till Saroten (amitriptylin) kan dosjustering bli nödvändig på grund av att mängden aktiv substans skiljer sig åt. Styrkan motsvarar i det ena fallet mängden amitriptylinhydroklorid och i det andra fallet amitriptylinbas. Saroten (amitriptylin) innehåller därmed cirka 13 procent mer aktiv substans än Tryptizol (amitriptylin). Preparaten är inte utbytbara på apotek.

Perfenazin utgår

Trilafon och Trilafon dekanoat, depotinjektion (perfenazin), rekommenderas i Kloka Listan 2012 som ett av flera förstahandsalternativ vid behandling av psykos. Det finns inget annat registrerat preparat som innehåller perfenazin, men det kan bli möjligt att förskriva på licens. Överväg annat läkemedel i Kloka Listan (i första hand risperdon eller zuklopentixol).

Uppdatering 2012-10-08: Företaget försöker hitta en långsiktig lösning för Trilafon dekanoat.

Anledningen till avregisteringarna är enligt företaget produktionssvårigheter och sortimentsrationalisering.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Tryptizol och Trilafon avregistreras. Nyhet 2012-06-20
  2. Läkemedelsverket. Tryptizol och Saroten är inte utbytbara. 2006-09-19

Senast ändrad