Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Amning kan ofta kombineras med läkemedelsbehandling

Amning kan ofta kombineras med läkemedelsbehandling

Publicerat 2013-09-25

Fördelarna med amning överväger oftast risken för läkemedelsexponering hos barnet. Det konstateras i en artikel i Pediatrics.

Vid läkemedelsbehandling hos ammande mödrar måste hänsyn tas till olika faktorer, till exempel mängden läkemedel som utsöndras i bröstmjölken, i vilken utsträckning läkemedlet absorberas av barnet och vilka bieffekter barnet kan drabbas av.

I artikeln ges exempel på några områden där det kan finnas anledning att ta särskilda hänsyn vid läkemedelsanvändning och samtidig amning.

Mödrar bör informeras

Många läkemedel mot ångest och depression kan detekteras i låg grad i bröstmjölk (mindre än 2 procent av viktjusterad dos till modern). Men det finns flera läkemedel, där ammande barn har haft över 10 procent av moderns plasmakoncentration, till exempel citalopram, diazepam, fluoxetin och sertralin.

Riskerna för barnet vid behandling hos modern med ovan nämnda läkemedel varierar. Det är viktigt med information till modern, såväl om nyttan av att amma som om riskerna med dessa läkemedel, samt att långtidseffekterna ofta inte är kända.

Morfin alternativ till kodein

Vid smärtmedicinering bör generellt gälla att ge lägsta effektiva dos med kortast möjliga behandlingstid.

Kodein (finns i till exempel Citodon, Panocod och Treo comp) omvandlas i varierande grad i kroppen till morfin. En liten del av befolkningen är ultrasnabba metaboliserare vilket leder till oväntat höga morfinkoncentrationer. En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare.

– Kodein bör inte ges till ammande mödrar eller barn och Läkemedelsverket har nyligen gått ut med rekommendationer om begränsningar av kodeinanvändningen. Vid behov av opioidanalgetika är en individuellt titrerad lägsta effektiva dos av morfin eller oxikodon ett säkrare alternativ än kodein till ammande mödrar, säger Carl-Olav Stiller, överläkare och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Morfin i normala doser tolereras väl av det ammande barnet, det finns dock en fallrapport om ett ammande barn med morfinnivåer inom det terapeutiska intervallet. Barn yngre än en månad har minskad clearance av morfin, men når cirka 80 procent av vuxnas kapacitet vid sex månaders ålder.

Stockholms läns landsting tillhandahåller sedan år 2000 beslutsstödet Läkemedel och amning. Tjänsten ger generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn kan ske vid samtidig läkemedelsbehandling av modern. Även några naturläkemedel finns med i databasen.

Källa:
  1. Sachs HC; COMMITTEE ON DRUGS. The transfer of drugs and therapeutics into human breast milk: an update on selected topics. Pediatrics. 2013 Sep;132(3):e796-809. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna. Nyhet 2013-08-01

Senast ändrad