Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Antibiotika sällan indicerad vid mykoplasmainfektion

Antibiotika sällan indicerad vid mykoplasmainfektion

Publicerat 2013-08-13

Det finns ingen dokumenterad nytta av antibiotikabehandling vid akut bronkit, oavsett om orsaken är virus, mykoplasma eller klassiska bakterier.
– Mykoplasmabetingad övre luftvägsinfektion och bronkit är i princip självläkande. I omkring tio procent av mykoplasmainfektionerna rör det sig om pneumoni, som ska behandlas med antibiotika, säger docent Jonas Hedlund, infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Mykoplasmainfektionerna ger vanligen enbart långdragen hosta, det vill säga lindriga luftvägsinfektioner. Vid svårare infektioner med mykoplasma som lunginflammation behövs andra antibiotika än det vanliga penicillinet, nämligen makrolider eller doxycyklin.

Enligt en studie av Mills och medarbetare publicerad i British Medical Journal 2005 sågs dock ingen skillnad i utläkning vid samhällsförvärvad mykoplasmapneumoni, när ß-laktamantibiotika jämfördes med antibiotika med effekt mot mykoplasma.

Överbehandling av mykoplasmainfektioner

– Mykoplasmainfektioner är oftast inte allvarliga och behöver inte annan specialistsjukvård utan kan behandlas inom primärvården. Jag tror att man ofta överbehandlar mykoplasmainfektioner. Det finns bland vissa läkare en felaktig uppfattning om effektiviteten av antibiotika och hostmediciner vid mykoplasmabronkit. Mykoplasmabetingad luftvägsinfektion och bronkit är i princip självläkande. I omkring tio procent av mykoplasmainfektionerna rör det sig dock om pneumoni, som ska behandlas med antibiotika. Mykoplasmabakterien är svårodlad och kan i rutinsjukvård bara påvisas med PCR och antikroppstest. Allmänläkare kan vid misstanke göra PCR-prov från nasofarynxsekret, säger Jonas Hedlund.

Återbesök rekommenderas normalt inte

Anekdotiska patientuppgifter antyder också att vissa läkare rekommenderar återbesök så sent som efter 10 dagar.

– Vi brukar normalt inte ha återbesök efter mykoplasmapneumoni om det inte finns speciella skäl till detta; i så fall bokar vi återbesök efter 6–8 veckor. Däremot ska patienten rekommenderas att höra av sig till sin läkare om hon/han inte förbättrats på given behandling. Förbättringen inträffar normalt inom 2–3 dagar, säger Jonas Hedlund.

Under första kvartalet 2013 minskade antibiotikaförsäljningen på recept i Sverige med nio procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen skedde i 19 av 21 län. Störst minskning sågs för antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner (-13 %), framförallt makrolider och doxycyklin, som ofta används mot Mykoplasma pneumoniae. Minskningen beror troligen på minskat antal fall av Mykoplasma pneumoniae.

David Finer

Senast ändrad