Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Barn i Stockholm vaccineras mot rotavirus

Barn i Stockholm vaccineras mot rotavirus

Publicerat 2013-06-19

Barn i Stockholms län kommer från och med våren 2014 att erbjudas kostnadsfri vaccinering mot rotavirus.

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår magsjuka som kräver vård på sjukhus för små barn. Viruset är mycket smittsamt. Risken för allvarlig infektion är störst första gången man smittas vilket ofta sker under det första levnadsåret. Immuniteten efter genomgången infektion är ganska dålig och man kan drabbas flera gånger under livet.

I utvecklingsländer är det relativt vanligt att barn dör av rotavirusinfektion, men i Sverige är det ovanligt, mindre än fem barn har avlidit under de senaste tio åren. Ungefär 500 barn per år i Stockholm vårdas på sjukhus till följd av en rotavirusinfektion.

Infektionsrisken är störst under februari–mars och samvarierar ofta med till exempel RS-virus, vinterkräksjuka och influensa, vilket innebär en stor sjukdomsbelastning under kort tid.

Vaccination ges peroralt med två eller tre doser, beroende på vaccin, och ska ske före cirka ett halvårs ålder. Upphandlingsprocessen av vaccin har påbörjats.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslag att införa rotavirusvaccinering för barn. Tjänsteutlåtande

Senast ändrad