Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på läkemedel för test av binjurebarksfunktion

Brist på läkemedel för test av binjurebarksfunktion

Publicerat 2013-04-23

Kortikotropin (ACTH)-preparatet Synacthen (tetrakosaktid) finns för närvarande inte att tillgå. Det finns dock möjlighet att förskriva importerat Synacthen på licens.

OBS! 2013-10-10 informerade Läkemedelsverket
Enligt den senaste informationen från företaget kommer Synacthen inte att finnas tillgängligt förrän under första halvåret 2014. Någon mer exakt tidpunkt har inte angivits.

Importerat Synacthen 250 µg/ml injektionslösning från ett annat företag kan förskrivas på licens. Ansökan om licens för enskild patient eller generell licens för klinik görs på Läkemedelsverkets blankett. Störningen beror på omläggningar av produktionen och ordinarie Synacthen beräknas vara tillgängligt igen under senhösten/vintern.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Synacthen
Läkemedelsform: injektionslösning
Läkemedelsstyrka: 250 µg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Alliance Pharmaceuticals

För att säkra tillgången av Synacthen Depot till barn ordnar läkemedelsföretaget en kontrollerad distribution av nuvarande lager.

Synacthen används främst för att diagnosticera binjurebarksinsufficiens, men även till patienter vars binjurebark inte svarat på ACTH (intramuskulärt). Synacthen Depot används, förutom för diagnostik, också för vissa neurologiska sjukdomar och inom pediatriken.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Synacthenbrist kommer att uppstå inom kort. Nyhet 2013-03-21

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad