Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / C-vitamintillskott ökar njurstensrisk hos män

C-vitamintillskott ökar njurstensrisk hos män

Publicerat 2013-03-12

Män som regelbundet använder C-vitamintillskott ökar sin risk för njursten. Det visar en stor prospektiv studie från Karolinska Institutet publicerad i JAMA Internal Medicine.

Den populationsbaserade undersökningen följde 23 355 män från Västmanlands och Örebro län under 11 års tid. Männen, som inte tidigare drabbats av njursten hade antingen inte alls använt kosttillskott (22 448 st) eller bara tagit kosttillskott i form av C-vitamin (907 st). Gruppen var framtagen ur en större grupp på 48 850 män, där man bland annat uteslutit män som tidigare drabbats av njursten och de 12 873 män som använde andra kosttillskott än C-vitamin, varav en del som använde så kallade multivitaminer.

Under studieperioden utvecklade 436 av männen njursten, som ledde till att de fick uppsöka sjukvård. Forskarna jämförde sedan njurstensrisken bland dem som tog C-vitamintillskott med risken bland dem som inte gjorde det. Analysen upprepades för gruppen män som använde multivitaminer – kosttillskott med ett lågt innehåll av C-vitamin.

Risken mer eller mindre fördubblad

Regelbunden användning av C-vitamin i form av kosttillskott var kopplad till en fördubblad risk för njursten (relativ risk 1.95, 95 % konfidensintervall, 1.35–2.81). Risken var högre vid intag av en eller fler tabletter per dag än vid lägre användning.

Forskarna såg däremot inget samband mellan njursten och multivitaminer. Fynden kan inte generaliseras till att gälla kvinnor, som har en mycket lägre risk för njursten. De går inte heller att överföra till att gälla C-vitamin i kosten som frukt, grönsaker och potatis. I Sverige är det rekommenderade intaget av C-vitamin 75 mg per dag, medan C-vitaminhalten i kosttillskott oftast är 1 000 mg per tablett.

Inga kausalsamband

– Observationella epidemiologiska studier av det här slaget förmår definitionsmässigt inte att ge besked om kausalsamband utan endast om statistiska associationer mellan företeelser i den studerade kohorten patienter – användning av C-vitamintillskott – och händelser i patientregistret – njursten. Vi har förstås enligt konstens alla regler försökt att exkludera eller minimera alla tänkbara felkällor, förväxlingsfaktorer, till resultaten, berättar Agneta Åkesson, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som lett studien. Bland annat uteslöts alla män som tidigare haft njursten ur studien.

Dessutom kommer evidens för en möjlig uppkomstmekanism från annat håll. En av de deltagande urologerna har i en ännu opublicerad studie av 3 176 män som behandlats med stötvågsbehandling inom Stockholms län funnit att kalciumoxalat är huvudbeståndsdelen i 92,6 procent av njurstenarna. C-vitamin i höga doser kan utsöndras i urinen som oxalat, en viktig källa till bildningen av det kalciumoxalat som njurstenarna är gjorda av. Ändå har det fram till den här studien rått stor tveksamhet om njurstensrisken i samband med användningen av C-vitamintillskott.

Viktig studie av flera skäl

– Resultaten måste bekräftas av andra studier för att man ska vara riktigt säker. Vi kan heller inte uttala oss om kvinnor löper samma risk som män. Studien är viktig såtillvida som det inte finns så mycket forskning på området, många människor använder kosttillskott, och det finns en missuppfattning om att C-vitamin i höga doser är ofarligt för att det är vattenlösligt. Dessutom rör det sig om allvarliga biverkningar av något som definitivt inte kan betecknas som en livsuppehållande medicin eller liknande. Och med tanke på att det inte finns några väldokumenterade fördelar med att äta höga doser av C-vitamin i form av kosttillskott kan det vara klokast att avstå, speciellt om man har drabbats av njursten tidigare, säger Agneta Åkesson.

David Finer

Källa:
  1. Thomas LD, Elinder CG, Tiselius HG, Wolk A, Åkesson A. Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: A prospective study.JAMA Internal Medicine. Online first 4 February 2013. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad