Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskriv generiskt atorvastatin

Publicerat 2013-04-16

Förskriv generiskt atorvastatin (Atorvastatin ..., Atorbir, Atorstad) eftersom det är subventionerat. Originalpreparatet Lipitor 10 mg ingår inte i högkostnadsskyddet och utbyte på apotek sker därför inte automatiskt.

Lipitor (atorvastatin) i lägsta styrkan, 10 mg, uteslöts ur läkemedelsförmånen år 2009 på grund av det höga priset jämfört med simvastatin 40 mg. Förra året gick patentet på atorvastatin ut.

Information om ett läkemedel är subventionerat finns på fass.se och kan sökas i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) databas. Där finns även uppgifter om eventuella begränsningar i subventionen, finns inte läkemedlet i TLV:s databas är det inte subventionerat.

Från och med den 1 april 2013 finns ingen begränsning i subventionen för generiskt atorvastatin, oavsett tablettstyrka, samt för filmdragerade tabletter Lipitor 20–80 mg. Begränsad subvention gäller dock fortfarande för Lipitor tuggtabletter 20 mg, som ingår läkemedelsförmånen endast när patienten inte har uppnått behandlingsmålet med generiskt simvastatin.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Generell subvention för atorvastatin. 2013-02-11
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Generiskt atorvastatin, 10 mg, ingår i högkostnadsskyddet. 2012-06-01
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Lipitor förlorar subventionen för 10 mg - resterande styrkor ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. 2009-02-12

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad