Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskriv generiskt azatioprin

Publicerat 2013-06-24

Förskriv generiskt azatioprin eftersom det är subventionerat. Originalpreparatet Imurel 50 mg, 100 st ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 1 juli och utbyte på apotek sker därför inte automatiskt. Imurel 25 mg och 50 mg 50 st ingår fortfarande i förmånen.

Azatioprin är ett immunosuppressivt medel.

Apoteken får dock byta ut läkemedlet till generika inom förmånen om receptet skrivits ut när läkemedlet fortfarande var subventionerat.

Information om ett läkemedel är subventionerat finns på fass.se och kan sökas i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) databas. Där finns även uppgifter om eventuella begränsningar i subventionen. Finns inte läkemedlet i TLV:s databas är det inte subventionerat.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Begärda utträden från 1 juli 2013
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Läkemedel som förlorat subvention ska få bytas ut. Nyhet 2011-04-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad