Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Förskriv generiskt kandesartan för subvention

Förskriv generiskt kandesartan för subvention

Publicerat 2013-01-10

Patentet på kandesartan har gått ut. Originalpreparatet Atacand ingår inte i läkemedelsförmånen sedan den 1 december 2012.

När Atacand inte längre omfattas av högkostnadsskyddet kan inte utbyte till generika ske på apoteken. Det innebär att förskrivare måste skriva ut generiskt kandesartan (Candesarstad, Candexetil, Candesartan ...) för att patienter fortsättningsvis ska få subventionerade kandesartanläkemedel.

Apoteken får dock byta ut läkemedlet till generika inom förmånen om receptet skrivits ut när läkemedlet fortfarande var subventionerat.

Vissa styrkor av Atacand Plus ingår fortfarande i läkemedelsförmånen (32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg). Det finns registrerat parallellimporterat Atacand inom förmånen, men produkten tillhandahålls inte längre.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Läkemedel som förlorat subvention ska få bytas ut. Nyhet 2011-04-13
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Begärda utträden från 1 december 2012

Senast ändrad