Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fortsatt kostnadsminskning för recept under 2013

Fortsatt kostnadsminskning för recept under 2013

Publicerat 2013-06-18

Landstingets kostnader för läkemedel på recept sjönk under januari–april med 1,8 procent. Fler prissänkta generiska läkemedel, få och återhållsamma nyintroduktioner samt tidigare sänkning av högkostnadsskyddet, var några orsaker till utvecklingen.

Uppgifter om försäljningen på rekvisition saknas ännu men tillkommer efter sommaren. Förskrivningen av antibiotika sjönk under första kvartalet med 12 procent och förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre sjönk med 6 procent.

Den kostnadsmässigt största gruppen på recept var läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L. TNF-hämmare mot bland annat reumatologiska sjukdomar och onkologiska medel ökade allra mest, +10 respektive +9 procent. Båda dessa ingår i grupp L, jämför Figur.

Inom hjärta-kärlområdet (grupp C), har patent löpt ut för kandesartan mot högt blodtryck och atorvastatin mot höga blodfetter. Det medverkat till en minskning av landstingets kostnader för hjärta-kärlmedel med 37 procent.

Figur: ATC-1-grupper av läkemedel på recept med störst SLL-kostnad januari-april jämfört med föregående år samt förändring i procent. Källa: VAL / GUPS.

Figur: ATC-1-grupper av läkemedel på recept med störst SLL-kostnad januari-april jämfört med föregående år samt förändring i procent. Källa: VAL / GUPS.

Sten Ronge, apotekare och Björn Wettermark, enhetschef
Utvecklingsavdelningen

Senast ändrad