Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fritt tillgängliga frågor och svar om läkemedel

Fritt tillgängliga frågor och svar om läkemedel

Publicerat 2013-01-08

Från och med årsskiftet är databasen Drugline öppet tillgänglig via adressen www.drugline.se. Dokumenten i databasen innehåller frågor och svar rörande läkemedelsrelaterade problem. Till de vanligaste kategorierna hör biverknings-, interaktions- och graviditetsfrågor. Språk och innehåll är anpassat för sjukvårdspersonal men även allmänheten har möjlighet att söka i databasen. Databasen omfattar mer än 14 000 dokument skrivna av läkemedelsinformationscentralerna i Sverige, Odense och Åbo.

Projektet med att göra databasen tillgänglig har drivits av Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Swedish institute for drug informatics.

Marine Andersson, informationsfarmaceut, Läkemedelsinformationscentralen
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Senast ändrad