Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fyra läkemedel i ett förbättrade följsamheten

Fyra läkemedel i ett förbättrade följsamheten

Publicerat 2013-12-02

Genom att kombinera flera hjärtläkemedel i en och samma tablett minskar risken för behandlingsavbrott, visar en studie publicerad i tidskriften JAMA.

Femton månader efter att patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom satts in på en kombinationstablett innehållande acetylsalicylsyra, simvastatin och två olika blodtryckssänkare tog 86 procent fortfarande behandlingen som ordinerat [1]. Hos en kontrollgrupp som randomiserats till samma läkemedel givna som fyra separata tabletter var motsvarande andel betydligt lägre, 65 procent.

Skillnaden berodde huvudsakligen på att många i den senare gruppen avbrutit sin blodtryckssänkande behandling. Som en följd av detta var blodtrycket lägre i den grupp som fått kombinationspreparatet, men skillnaden var liten, 2,6 mmHg, och av tveksam klinisk betydelse.

De positiva effekterna av att slå samman flera läkemedel till ett tycktes större hos patienter som redan tidigare haft svårt att följa givna ordinationer och hos dessa mer än tredubblades andelen följsamma från 23 till 77 procent.

Svårt individanpassa

Författarna drar slutsatsen att profylaktisk behandling mot hjärt-kärlsjukdom kan göras mer effektiv med hjälp av fasta läkemedelskombinationer. De berör däremot inte de potentiella problemen med att individanpassa en sådan standardiserad terapi eller risken att biverkningar från en av de ingående substanserna kan få patienter att avbryta behandlingen med samtliga fyra läkemedel.

En svaghet hos studien är att kombinationspreparatet var helt kostnadsfritt, medan kontrollgruppen på vanligt sätt fick betala för sina läkemedel. Samtidigt hade många redan frikort och även i denna grupp var kombinationsbehandlingen mer effektiv. Studien, som omfattade mer än 2 000 patienter, bekostades av EU-kommissionen, som efterlyst utveckling av ett billigt "polypill", primärt tänkt för resurssvaga länder.

Jonatan Lindh, med dr, bitr. överläkare
Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Källa:
  1. Thom S, Poulter N, Field J, Patel A, Prabhakaran D, Stanton A, et al. Effects of a fixed-dose combination strategy on adherence and risk factors in patients with or at high risk of CVD: the UMPIRE randomized clinical trial. JAMA. 2013;310:918-29. PubMed

Senast ändrad