Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Isotretinoin godkänt för behandling av svår akne

Isotretinoin godkänt för behandling av svår akne

Publicerat 2013-08-08

Nu har ett läkemedel som innehåller isotretinoin godkänts av Läkemedelsverket. Tidigare förskrevs isotretinoin (Roaccutan) på licens.

Läkemedelsverket har tidigare i år kommit med nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin (LVFS 2013:9), eftersom det är fosterskadande. Det är specialister i dermatologi som har rätt att förskriva och förordna läkemedlet.

Isotretinoin används för behandling av svår akne när annan behandling inte gett tillräcklig effekt.

De nya föreskrifterna ska säkra att enbart de förskrivare som är väl införstådda med säkerhetsriskerna ska ha rätt att förskriva isotretinoin, vilket främst anses vara specialister i dermatologi. Specialisterna kan dock ge tillstånd till annan läkare på hudkliniken att förskriva läkemedlet. I dessa fall ska en dispensansökan göras till Läkemedelsverket, där även den ansvarige specialistens namn ska anges.

Noggrann graviditetskontroll

För att kvinnor i fertil ålder ska få använda läkemedlet måste de vara väl informerade om läkemedlets fosterskadande effekt. De ska använda en effektiv preventivmetod, ha fått negativa svar på graviditetstester före, under och fem veckor efter avslutad behandling. Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor som är gravida eller ammar.

I Sverige har Roaccutan (isotretinoin), godkänt i andra EU-länder, tidigare förskrivits på licens. Läkemedelsverket har nu godkänt Isotretinoin Orifarm. Isotretinoin Orifarm ingår i högkostnadsskyddet från och med 2013-08-31.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedel med isotretinoin godkänt. Nyhet 2013-06-18
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin. LVFS 2013:9
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Isotretinoin Orifarm ingår i högkostnadsskyddet. Beslut 2013-08-30

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad